Không màu mè và hoa mỹ, như giao diện đơn giản này vậy, hệ thống Blog chất lượng cao được xây dựng với mục đích thúc đẩy SEO chất lượng, hệ thống bài viết chặt chẽ và nói không với SPAM. 


 Các quy định chung đối với hệ thống:

  • Khi đăng ký mỗi thành viên sẽ có 1 user.
  • Mỗi thành viên sẽ cần đăng ký số lượng domain sẽ tham gia hệ thống dưới dạng link Dofollow, tối đa là 10 Domain. Các domain không đăng ký mặc định sẽ là liên kết Nofollow.
  • Không giới hạn bài viết (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng) với các tài khoản thuộc vùng SUPER VIP, là người thân quen của hệ thống. Số lượng bài viết đối với các thành viên là VIPBL sẽ là 3 bài 1 ngày.
  • Bài viết sẽ được kiểm duyệt tự động và người kiểm duyệt theo mô hình: Thành viên post > Chờ đợi duyệt > Duyệt > Bài hiển thị tại các danh mục mà bạn đăng và hiển thị tại website bạn chọn đăng.

Các quy định áp dụng với nội dung bài đăng: 

  • Không sử dụng công cụ spin thô thiển
  • Nội dung phải đọc được
  • Bài viết cần có ít nhất 1 ảnh
  • Các bài viết spam diện rộng, chèn liên kết bừa bãi sẽ bị xóa không báo trước